מפגשים עם מערכת הבריאות מה-30/03/2011

  ב-30/03/2011 נערך מפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות ונדונו הנושאים הבאים: 

  • מחלות נדירות
  • תשלומי השתתפות עצמית לשירותים שבאחריות קופות החולים
  • אתגרים בשיקום

   להורדת מסמך המרכז את כלל הנושאים הנ"ל שיועלו בפגישה עם מנ"כל משרד הבריאות לחץ כאן

  לסיכום המפגש של ארגוני החולים עם מנכ"ל משרד הבריאות מה- 30/3/2011 לחץ כאן   

  לצפייה בכלל המפגשים של קואליציית ארגוני הזכות לבריאות עם עמותות ואגודות חולים, מערכת הבריאות וקופות החולים לחץ כאן