פרסומים

   דו"ח איכות הטיפול בקופות חולים

   משרד הבריאות פרסם דו"ח על איכות הטיפול הרפואי שמספקות קופות החולים. "פרסום הממצאים הוא חשוב ומאפשר לכל מבוטח בקופה לקבל תמונה מסומת על איכות הטיפול הרפואי בקופה" אמר שמוליק בן יעקב יו"ר הנלהת האגודה לזכויות החולה " עם זאת, הדו"ח הנוכחי מסורבל וקשה עד בלתי אפשרי להבנה".

   פורסם בעיתון ישראל היום ב-  30 למרץ 2012

   להורדת דו"ח מדדי האיכות של קופות החולים מאתר משרד הבריאות לחץ כאן

   מעבר בין קופות חולים

   קלות המעבר של מבוטחים בין קופות החולים מטשטשת את החסרונות בו, כמו אובדן זכויות ביטוחיות ושירותים ופגיעה ברצף הטיפולי. "הקופות לא טורחות להסב את תשומת ליבור של המבוטח באשר למגבלות השונות במעבר בין הקופות. מן הראוי שבטפסי הבקשה והצטרפות בעיר לביטוח הסיעודי תוסב תשומת ליבו של המוטח כי הקבלה אינה אוטמטית וכי מוטב ישבדוק את זכאותו.כך יוכל מבטוח לחזור לקופה שהיה מבוטח בה קודם במידה ויחפוץ בכך" אומר יו"ר האגודה לזכויות החולה. באגודה לזכויות החולה גיבשו רשימת נושאים שחשוב לשים לב לפני שעוברים קופת חולים.

   פורסם בעיתון מעריב ב- 9 לאפריל 2012

   התרופות בסל - החולים לא מקבלים

   מדוע תרופות וטכנולוגיות שנכנסות לסל הבריאות, לא תמיד מגיעות לכל מי שזקוק להן? כיצד הוויכוח בין קופות החולים למשרד הבריאות מונע את קבלת התרופות? הוועדה לפניות הציבור, קיבלה בישיבה שהתקיימה היום (יום ג') את המלצות האגודה לזכויות החולה, בנוגע להנגשת מידע לחולים באתרי קופות החולים על פי חלוקה למחלות. המשמעות היא כי כל חולה יוכל לבדוק את הזכויות והתרופות המגיעות לו על פי חוק, בהתאמה למחלה בה הוא חולה. זאת בניגוד למצב שהיה קיים עד כה שהמידע לא היה מעודכן, והחולים לא תמיד ידעו מה מגיע להם על פי חוק. כך עלה מבדיקת ynet מדיווחי האגודה לזכויות החולה, הדו"חות השנתיים של נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות ודו"ח מבקר המדינה.

   פורסם באתר YNET ב-24 ליולי 2012

   טיפול פסיכולוגי: מה באמת מגיע לכם מקופות החולים?

   קופות החולים אינן מספקות את הטיפולים הפסיכולוגיים כמפורט בסל הבריאות, וקיימת שונות בין הקופות מבחינת מספר הטיפולים ועלות ההשתתפות העצמית. בפסק דין של בית המשפט ובנייר עמדה של משרד הבריאות נקבע כי על קופות החולים חלה החובה לממן את השירותים הניתנים במרפאות הקופות, ואילו על המדינה לממן את הטיפולים הניתנים במרפאות בתי החולים.התעלמות קופות החולים מפסיקת בית המשפט ומהוראות משרד הבריאות פוגעות בזכויות המבוטחים. לפיכך, פנתה האגודה לזכויות החולה למשרד הבריאות ולקופות החולים בנושא ודרשה מהם להסדיר את הנושא ולמנוע את הפגיעה במבוטחים. לצערנו, עדיין לא התקבלה התייחסות מהקופות לפנייה זו.

   פורסם באתר וואלה ב-12 לאוגוסט 2012


   הרעות החולות במערכת הבריאות

   השנה האחרונה הביאה עמה כמה התפתחויות חיוביות עבור חולים בישראל, אך מצבם נותר בכי רע בתחומים רבים. 

   להלן 10 החולות הבולטות במערכת הבריאות :  

         .1       השתתפות עצמית גבוהה

   2.       קשישים לא זוכים לשיקום

   3.       מונשמים לא מועברים הביתה

   4.       קופות החולים בגירעון

   5.       תקציב נמוך מדי לסל התרופות

   6.       הסדרי הבחירה לא ידועים

   7.       רפורמה בעייתית בסיעוד

   8.       תור ארוך לניתוחים

         9.     לא זוכים לטיפול פסיכותרפי

         10.  צפיפות בבתי חולים 

    

   פורסם באתר YNET ב-24 לספטמבר 2012

   הקשישים תקועים בפלונטר השיקום

   בתחום השיקום ישנו מספר בודד של רוכשים השולטים בשוק וכך קופ"ח משלמות תעריפים נמוכים אשר גורר הפסדים כספיים לבית חולים. המשמעות ניסיון חיסכון כספי ע"י המוסדות הרפואיים מצב שגורר צמצום השקעה בשיקום, הקפאת רכישת ציוד עזר, תור המתנה ארוך צמצום היקף הטיפול שניתן  וכדומה. לדעת האגודה לזכויות החולה, חובה למנות ועדת לבדיקת הנושא שתקבע תעריף מינימום לשיקום שקופ"ח יהיו מחויבויות אליו אשר יבטיח רמת שירות מינימלית למטופלים.

   פורסם בעיתון The Marker ב- 18 ליולי 2012

   מידע רפואי חסוי על צעירים הועבר לאוניברסיטאות

   המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, האחראי הבלעדי על הבחינה הפסיכומטרית בישראל , מעביר למוסדות האקדמיים מידע רפואי על נבחנים המבקשים להתקבל אליהם .  עו"ד חיים קרויטורו, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות החולה, מפנה מיידית לחוק הגנת הפרטיות. החוק קובע בשניים מסעיפיו כי פגיעה בפרטיות היא " שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר", וגם "פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם או למצב בריאותו". מעבר לסוגיה החוקית טוען קרויטורו, "איזה היגיון יש בלתת ארכה של זמן ולהבהיר בו-זמנית שהמידע הרפואי יועבר? האם זה אומר שה-600 שלה שווה פחות ממי שעשה בחינה רגילה, ואם כן מדוע ניתנה הקלה? במצב הנתון נותנים למוסד סיבה לא לקבל אדם בגלל ההקלה שקיבל". עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח , מוסיף כי "כשנבחן מעוניין לעשות את הבחינה הוא לא בעמדת כוח להודיע שהוא לא מסכים, ולכן קשה לקרוא לזה הסכמה מרצון או מדעת ".   עו"ד קרויטורו אף מדגיש כי תיתכן סנקציה פלילית של עד חמש שנות מאסר על הפרת החוק .פורסם באתר "הארץ" ב-24 ליולי 2012

  PREV 1 2 3 4 5  ... NEXT