חוזרי משרד הבריאות / פסקי דין ומידע כללי

  בשנת 2009 נצפתה עלייה בשיעור ההסכמות לתרומת איברים. להורדת דו"ח סיכום שנתי בנוגע  להשתלות איברים של משרד הבריאות לחץ כאן

   

  בימ"ש עליון קבע שבדיקה אם ניתן לקבל את השירות בישראל היא לא בדיקה טכנית אלא מהותית: צריך לבדוק אם מקבלים את השירות תוך זמן סביר, ולא די בכך ששירות הבריאות ניתן באופן עקרוני בישראל, כדי להגיע למסקנה כי ניתן לקבלו בישראל. יש לפרש את התקנה תוך בחינת נתוני אמת באשר למצב השתלות הכליה בישראל ועל רקע מצבו הקונקרטי של המבוטח. להורדת פסק הדין המלא בנושא   השתלת כליות בחו"ל לחץ כאן   

   

  חובת חברת הביטוח לכסות השתלת כליות בחו"ל –  בית משפט השלום פרסם פס"ד המחייב חברת ביטוח לממן השתלת כליות בחו"ל, למרות חוזר המפקח על הביטוח לגבי איסור השתלות בחו"ל בעקבות חקיקת חוק השתלת איברים  להורדת  פסק הדין בנושא לחץ כאן

   

  דיווח קופות חולים למשרד הבריאות על חולים במחלות קשות – קופות החולים מקבלות תגמול כספי מיוחד בהתאם למספר חולים במחלות שנכללות בקטגוריה של "מחלות קשות" (איידס, אי ספיקת כליות, גושה, המופליה, טלסמיה) בהתאם לכך, הן חייבות בדיווח למשרד הבריאות על החולים המבוטחים אצלם. לחץ לעיון בחוזר משרד הבריאות בנוגע לכללי הדיווח.- החוזר נמצא בשורה האחרונה בעמוד

   

  השתלת איברים מתורם חי –  לחץ לעיון בנוהל משרד הבריאות   מיום 1/8/2013 המפרט כללים הנוגעים להליכי אישור בקשות לתרומת אברים מן החי

   

  לעיון בהמלצות הוועדה לבחינת הגיל כקריטריון להשתלת איברים שהוגשה ביום 1-1-2014  לחצו לדו"ח המלא

   

  לחץ לעיון במדריך להשתלות ומושתלים באתר שירותי בריאות כללית

   

  לעיון בדו"ח מבקר המדינה לעניין דיאליזה והשתלות שפורסם ביום 1-5-2012 לחץ כאן