לתמיכה באגודה

קשישים

רשימת עמותות עזר לקשישים

 

·          יד ריבה – סיוע משפטי לקשיש

·         כן לזקן – לקידום זכויות הזקן