קשישים

    רשימת עמותות עזר לקשישים

     

    ·          יד ריבה – סיוע משפטי לקשיש

    ·         כן לזקן – לקידום זכויות הזקן