מידע כללי, חוזרי משרד הבריאות ופסקי דין

    להורדת דו"ח וועדה בינמשרדית בנושא שבץ מוחי שהוקמה במטרה למיפוי אוכלוסיות הנפגעים , גיבוש המענים השיקומיים הנדרשים והמלצות להתנהלות משרדי הרווחה והבריאות בתחום של פיתוח פרויקטים ותכניות שיקום לנפגעי שבץ מוחי לחץ כאן

     

    רשם שבץ מוחי  – משרד הבריאות הקים רשם לאומי של מקרי השבץ מוחי בישראל שתאפשר ניטור של איכות הטיפול בשבץ מוחי והערכת תוצאותיו – לחץ לעיון

     

    להורדת מצגת של משרד הבריאות המתייחסת למערך השיקום הקיים וההמלצות לעתיד לחץ כאן