אמות מידע לטיפול שיקומי

    משרד הבריאות הפיץ חוזר בנושא אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים. מטרת החוזר הינה לסכם את כלל הנהלים בנוגע לשיקום, להגדיר קריטריונים להפניה לטיפול שיקומי, להגדיר את אופן מתן הטיפול ולהתוות את רצף הטיפול באשפוז ובקהילה. החוזר מביא ביטוי לזכויות רבות של המטופלים לדוגמא כמפורט בסעיף 4.3 הדורש מהגורם המטפל ליידע את החולה על קיומם של גורמים המסייעים בתהליך השיקום כגון "האגודה לזכויות החולה"  ובסעיפים נוספים בהם מודגשת מעורבות המטופלים. והמשפחה החוזר אומנם מתייחס לקשישים, אבל ברור שחלק גדול ממנו מתייחס גם לכל מי שנזקק לשיקום.

    להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא  אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים לחץ כאן

     

    מטופל ישוחרר מאשפוז רק לאחר ביצוע הערכה תפקודית מסודרת כאמור בחוזר משרד הבריאות 27/2013 – לחץ להורדה