הסעה בתחבורה ציבורית/רכב פרטי לקבלת טיפולים

    מטופלים הנוסעים בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי לקבלת טיפול במסגרת אמבולטורית או אשפוזית אלקטיבית, לצורך קבלת טיפולי הקרנות או כימותרפיה, זכאים להשתפות הקופה בכיסוי הוצאות הנסיעה – להרחבה בנושא הסעה בתחבורה ציבורית/רכב לקבלת טיפולים לחץ כאן