לתמיכה באגודה

פינוי באמבולנס מד"א (ושאינו מד"א) ו/או הסעה לקבלת טיפול

סל הבריאות כולל רשימה מוגבלת של מקרים בהם על הקופה (או גורם אחר), חלה חובה לכסות את עלות הנסיעה לקבלת טיפול בבית חולים או במכון רפואי, כפי שיפורט להלן