מבוטח שפונה ואושפז

    1.      מבוטח שפונה ואושפז - מי שפונה באמבולנס רגיל/נט"ן/אט"ן, ואושפז בבי"ח הקרוב למקום מגוריו, זכאי לכיסוי מלא של התשלום למד"א על חשבון הקופה. יש לפנות לסניף הקופה עם גיליון שחרור מבית החולים, ולקבל אישור שהקופה תעביר את התשלום ישירות למד"א.