מבוטח שפונה לבי"ח ולא אושפז

    1.1.       הפינוי היה באמצעות אמבולנס רגיל – המבוטח אינו זכאי לכל החזר.

    1.2.       הפינוי היה באמצעות נט"ן/אט"ן – המבוטח זכאי להחזר של 50% מתעריף מד"א (נפגע תאונת דרכים פטור מתשלום השתתפות עצמית). המטופל זכאי לפנות לקופה עם המסמכים המתאימים (גיליון שחרור ממיון ואישור מד"א) , לשלם את חלקו בפינוי, ולקבל אסמכתא מהקופה כי היא תבצע את התשלום ישירות למד"א.

    1.3.       אין משמעות למספר השעות בהן שהה האדם בחדר מיון. כל עוד הוא לא אושפז, הוא זכאי להחזר חלקי/לא זכאי כמפורט בסעיף זה.