פינוי גופת הנפטר מהבית

    הקופה תכסה את עלות הפינוי רק במקרה והפטירה הייתה בבית הנפטר במהלך הטיפול ע"י הצוות הרפואי של האמבולנס או במהלך הפינוי לבי"ח.