זכויות ממערכת הבריאות

  הרפורמה במערכת בריאות הנפש 

   

  במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש, הועברה האחריות לשירותי בריאות הנפש לקופות החולים. הקופות מספקות את הטיפול במספר מסגרות כלהלן :

  א.        מרפאות רב מקצועיות לבריאות הנפש בקופה

  ב.        מטפלים עצמאיים הנמצאים בהסכם עם הקופה

  ג.        במרפאות ציבוריות הנמצאות בהסכם עם הקופה

   

  לעיון ברפורמה ומשמעותיה כמפורט באתר משרד הבריאות – לחצו לקישור.

   

  מי זכאי?  כל מבוטח בקופה, עם אבחנה או חשד לאבחנה בתחום בריאות הנפש.

   

  מי לא זכאי?  טיפולים שאינם לצורך רפואי לא כלולים בסל הבריאות שבאחריות הקופות כגון: טיפול בהתמכרויות, טיפול יום במסגרת מעונות יום שיקומיים באחריות משרד הבריאות, שירותי סל השיקום לנפגעי נפש (השירותים ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות וסיוע במיצוי זכויות זכאות סל שיקום יינתנו במרפאות), חולי דמנציה.

   

  התחלתי טיפול לפני 1/7/2015, מה אני עושה?  החוק מחייב את הקופה בשמירת רצף טיפולי ולכן אתה זכאי להמשיך לקבל את הטיפול באותה המרפאה. אם תופנה ע"י הקופה למרפאה אחרת המתאימה לצרכיך, ואתה מעדיף להמשיך את הטיפול במרפאה הנוכחית, פנה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 5400* שהקימה מוקד מיוחד עקב הרפורמה.

   

  זכאות לקבלת טיפולי פסיכותרפיה בסל הבריאות

  איך פונים לקבלת השירות?  כל קופה קבעה כללי פניה לקבלת השירות כאשר יש קופות המאפשרות פניה ישירה למטפל/מרפאה לבריאות הנפש ויש כאלו שמחייבות הפניה מרופא. פרטים בקופות.

   

  מהו סל השירותים לטיפולי פסיכותרפיה?  באתר "כל הבריאות" מפורסם מידע על הזכאות בכל התחומים לחצו לקישור.   חשוב לציין כי כל אדם זכאי לטיפול נפשי כאשר יש לו אבחנה לצורך רפואי בטיפול בתחום בריאות הנפש, וכי אין כל הגבלה כמותית על מספר הטיפולים הפסיכותרפיים. כל עוד יש צורך רפואי בטיפול נפשי, הקופה חייבת לספקם.

   

  תשלום השתתפות עצמית –  חוזר משרד הבריאות עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות מפרט את תשלומי ההשתתפות העצמית לבריאות הנפש, כאשר יש הפרדה בין: תשלום לפסיכיאטר (היטל רבעוני), תשלום לפסיכותרפיה במרפאות הקופה (ללא תשלום), ותשלום אצל פסיכולוג עצמאי (תשלום של 132 ₪ לביקור).

  בדצמבר 2015 עודכן נוסח חוזר עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות, עקב שינוי בתכנית הגבייה של קופ"ח מאוחדת לחצו כאן לעיון בחוזר

   

     אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי (לבריאות הנפש)  

  1.     הזכאות לבחירת בית החולים לאשפוז

  הזכאות לבחירת בית החולים לאשפוז ע"י המטופל,  שונה מהזכאות לבחירת בי"ח כללי לאשפוז.

  חוזר משרד הבריאות "בחירת מקום אשפוז בבריאות הנפש", המפורסם   באתר משרד הבריאות, נותן למטופל סמכות לבחור בכל בי"ח ברחבי הארץ ובתנאי שאחוז התפוסה שלו נמוך משיעור של 95% (באתר המשרד מתעדכנים מדי יום   שיעורי התפוסה בבתי החולים הפסיכיאטריים ). 

   

  2.     מי אחראי למימון האשפוז

  במסגרת הרפורמה, האחריות למימון האשפוז הועברה לאחריות קופות החולים.

  יש מקרים חריגים בהם האחריות נותרה בידי משרד הבריאות. להרחבה ראו באתר "כל הבריאות"  לחצו לקישור.

   

  3.     זכאות לטיפולי שיניים למאושפז בבי"ח פסיכיאטרי

  מאושפזים כרוניים בתקופת אשפוז מעל שנה במרכזי בריאות הנפש, זכאים לקבלת טיפול שיניים מניעתי, משמר ומשקם, בתשלום סמלי או ללא תשלום במקרים מסוימים.

  להרחבה ראו באתר "כל הבריאות" לחצו לקישור

   

  שיקום חולה נפש בקהילה

  חוק שיקום נכי נפש בקהילה עוסק בשיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים.

   

  לקבלת מידע מקיף על הנושא ראו באתר משרד הבריאות – לחצו לקישור.

  לקבלת מידע על כללי הזכאות ותהליך המימוש ראו באתר "כל הבריאות"  –  לחצו לקישור.

  טיפולי פה ושיניים לנכי נפש כרוניים

  לקריאת חוזר משרד הבריאות בנושא    מתן שירות דנטלי לזכאי סל שיקום לחץ כאן.

   

  מידע באתרי הקופות

  לקופות החולים ישנם כללים שונים לתהליכים לקבלת הפנייה למרפאות/מטפלים. בנוסף, חלקן הרחיבו את סל השירותים ולכן מומלץ לעיין במידע המפורט באתרי הקופות ו/או לפנות למוקדים הטלפוניים של הקופות.

   

  ·      אתר כללית:  בריאות לכל גיל > בריאות המשפחה > בריאות הנפש

  ·      אתר מכבי:  שירותים וזכויות > איתור זכויות > כל הזכויות בנושא בריאות הנפש

  ·      אתר מאוחדת :  דף הבית > > על סדר היום > רפורמה בבריאות הנפש

  ·      אתר לאומית :  דף הבית >חיים בריא >בריאות הנפש >הרפורמה בבריאות הנפש