צילומי MRI

  לעיתים אנו מקבלים מהרופא הפנייה לבדיקה מסוימת ובפניה לקופה מקבלים סירוב לאישור ביצוע הבדיקה על חשבון הקופה.

  מערכת הבריאות המקדמת במדינה ישראל, מציעה מגוון שירותים ובין היתר אמצעי הדמיה שונים. מכאן, בין היתר, נובעים חילוקי הדעות בין רופאים לגבי הצורך בביצוע בדיקה זו או אחרת.

  בסעיף זה נתייחס לפעולות אותן מומלץ לנקוט במקרה וקיימת הפניית הרופא המטפל לבדיקת MRI  והקפה לא אשרה את הבדיקה

  הכתוב לעיל מתייחס לבדיקת MRI , אך ההליך נכון לכל בדיקה אחרת.

  • מה כולל סל הבריאות

   בדיקת MRI , כלולה בסל הבריאות ללא הגבלה על מספר הבדיקות, כאשר הזכאות קיימת בכפוף לשיקול דעת רפואי והצדקה רפואית.

   במסגרת ההצדקה הרפואית, נבחנת מטרת ביצוע הבדיקה, וההשלכות הטיפוליות האפשריות בביצועה והחלופות הקיימות.

   במסגרת שיקול הדעת, רשאית הקופה לדרוש מיצוי בדיקות חלופיות הכלולות בסל (דוגמת בדיקת רנטגן או CT  ), טרם אישור בדיקת MRI

  • מה לעשות במקרה ונתקלתם בסירוב הקופה לביצוע הבדיקה ?

   במקרה ונתקלתם בסירוב מהקופה, מומלץ לשוב אל הרופא המטפל ולבקש ממנו לפרט בכתב את התייחסותו כולל פרוט מצב רפואי, מהן בדיקות ההדמיה הקודמות שבוצעו (רנטגן ו/או CT  ) סיבת ההפניה לבדיקת MRI  תוך התייחסות לחשד אותו הוא מעוניין לבסס או לשלול, האם יש ממצאים אשר ניתן לגלותם בבדיקת MRI  ושלא ניתן לגלות בבדיקה אחרת, מהן החלופות הטיפוליות לבדיקה (אם קיימות).

    

   מכתב זה, עליכם לשלוח לקופה בדרישה לבדיקה מחודשת של זכאותכם.

   לתשומת לבכם

   א.      חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אוסר על הפלייה בין מבוטחים, לכן, אם ידוע לכם על מבוטח אחר במצבכם (מצב רפואי דומה, כולל בדיקות קודמות שעבר), אשר קיבל אישור לביצוע הבדיקה, אתם רשאים לדרוש לקבל את הבדיקה מטעמי איסור הפלייה.

   ב.      במקרים בהם אין הצדקה רפואית ברורה לשימוש בבדיקה יקרה, ובמקום שישנן חלופות טיפוליות הולמות , הקופה רשאית לקבוע שיקולי עלות-תועלת בבחירה בין החלופה הטיפולית שתאשר למטופליה. לעניין זה נשענת הקופה על חובתה לאזן את תקציבה כמפורט בסעיף 32 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

    

   נוסח עמוד זה מתבסס על נוסחי נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בהתייחסות לשאלות בנדון