זכויות ממערכת הבריאות

  א.  פיזיותרפיה – החזר עד גובה של 105 ₪ לטיפול אחד ביום ועבור עד 31 טיפולים בחודש (החל מיום 12/1/2014) עבור טיפולים לניקוז ריאתי לטיפול בביתם גם בידי מטפלים שאינם עובדי הקופה. ברוב הקופות ההחזר מתבצע גם עבור מטפל שהוא סטודנט לפיזיותרפיה או אפילו בן משפחה שאיננו איש מקצוע.
  ב. היטלי תרופות – פטור מתשלום להיטלי תרופות בגין טיפול רפואי במחלה
  ג.  היטלי ביקור רופא ומכונים – פטור מתשלום היטלי ביקור רופא, מכונים ומרפאות חוץ בגין טיפול רפואי הנדרש למחלתם
  ד. מיון- פטור בגין ביקור במיון
  ה. מזון תרופתי – ישנם מספר פרטי מזון תרופתי להם זכאים החולים – לחץ למידע אודות מזון תרופתי
  ו.  גנטיקה - זכאות לבדיקות גנטיות להורים לקראת לידה
  למידע נוסף ראה באתר איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל בלשונית "מידע לחולה"