מזון תרופתי

  בפרק זה נפרט בנושא מזון תרופתי

   

  א. מזון תרופתי הכלול בסל הבריאות - סל הבריאות כולל מזון תרופתי לרשימה מוגדרת של מוצרים, אך בשונה מהשתתפות עצמית של 15% ברכישת תרופות, במזון תרופתי יש השתתפות עצמית עד גובה של כ- 600 ₪ לחודש. כמו כן הקופה חייבת לסבסד חלק מהתרופות בהשתתפות של בד"כ 50% . ניתן לעיין ברשימה המלאה של התרופות הכלולות בסל הבריאות, בסעיף 24 א' בחלק הראשון של התוספת השניה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי .

  הערה: חלק מהקופות משתתפות במימון מזון לפגים ולתינוקות מעבר לכלול בסל הבריאות ולפיכך מומלץ בכל מקרה לפנות לקופות ולבדוק את הזכאות לכל מזון תרופתי הן לגבי הכללתו בסל והן לגבי הכיסוי במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים)

  ב. לדוח נציבת פניות הציבור פרק 5 בנושא מזון תרופתי לחץ כאן

  ג. משרד הרווחה והשירותים החברתיים – מסייע למשפחות, בין היתר, במצוקה ברכישת במזון תרופתי לפגים. לעיון בזכאות יש לפנות לאתר המשרד לרווחה ולעיין ב"הוראת תקנון עובדים סוציאלים (תע"ס) : 3.16 " . יש להגיש בקשה למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים על גבי טופס המסופק ע"י הלשכה לשירותים חברתיים. אל הבקשה יש לצרף אישורי ההכנסה של המשפחה, אישור רופא על המחלה והמינון הנחוץ לחודש, חשבונית מס או קבלה על הרכישה של המזון התרופתי.