בקשת אישור תרופה שהטיפול בה מתעכב

      לעיתים למרות שהתרופה כלולה בסל הבריאות, קופות החולים מתנות את מתן הטיפול התרופתי באישור מנהלי מקדים מעבר להמלצת הרופא (הכוונה לאישור מרשם מצד גורם שאיננו הרופא המטפל).

      חשוב לדעת כי משרד הבריאות קבע כללים מחייבים לתהליכים אלה: