הקופה מאשרת תרופה תחליפית (גנרית)

    משהוכללה תרופה בסל שירותי הבריאות, מחובת קופת החולים לספקה ע"פ התוויתה בסל. לעיתים הרופא רושם תרופה אתית (תרופת מקור) אך בבית המרקחת מנפקים תרופה אחרת (תרופה גנרית - זהה בחומר הפעיל, באיכות ובמינון לתרופה אתית).

    הקופה רשאית לספק תרופה גנרית ואינה מחויבת לתרופה אתית אולם כאשר לחולה: רגישות מיוחדת או תופעות לוואי לחלופה מסוימת, הוא זכאי לקבל מהקופה את התרופה המקורית שהרופא רשם.

    לחץ לקישור של  חוזר משרד הבריאות המתייחס לסוגיה זו.

    אתה עומד לכאורה בכללים המזכים אותך בקבלת התרופה המקורית והקופה מתעקשת לספק לך חלופה גנרית - מה לעשות? 

      תרופה ביולוגית      - בתרופות ביולוגיות (בשונה מתרופות כימיות) לא ניתן לייצר תחליף הזהה לחלוטין למקור ועל כן התרופה החלופית מכונה "ביוסימילאר" מאחר שהיא דומה, אך לא זהה. במקרים אלה הכללים לגבי החלפת תרופה ביולוגית מקורית בתרופה חלופית (ביוסימילאר) שונים מאלה החלים על תרופות כימיות. למידע מפורט בנושא           קיראו בנוהל 127 של משרד הבריאות