הקופה דחתה את הפניה בטענה כי הבדיקה לא כלולה בסל הבריאות שבאחריות הקופה - מה לעשות ?

     

    הרופא המטפל חייב להמליץ על טיפולים ובדיקות רפואיות, לפי הצורך הרפואי, גם אם הם אינם כלולים בסל הבריאות. לפיכך, יתכן מצב בו חלק מהבדיקות אכן אינן כלולות בסל הבריאות או כלולות להתוויות מסוימות בלבד, במקרים אלו הקופה לא חייבת לאשר את הבדיקה. ניתן לבדוק האם הבדיקה קיימת בסל הבריאות במספר אתרים כלהלן:

     

    בכל מקרה של ספק, הנכם מוזמנים לפנות לאגודה לזכויות החולה לבירור זכויותיכם