הקופה לא מגיבה ולא נותנת כל תשובה על פניה לאישור בדיקה

   

  משרד הבריאות הוציא חוזר המגדיר תהליכי אישור מקדימים לביצוע בדיקות – לחץ לקישור.
  החוזר קובע בין היתר כי אי מתן תשובה תוך פרק הזמן האמור משמעותה זהה לתשובה חיובית, דהיינו הבדיקה מאושרת.
  במצב זה, מומלץ לפנות לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות ולדרוש:
  חיוב קופץ החולים במתן התחייבות או מתן אישור לפונה להחזר כספי של עלות הבדיקה, תוך חיוב הקופה בהוצאות.

  לנציבות קבילות הציבור הסמכות לתת החלטות אלו.