הרשומה הרפואית

     

    •  הרשומה הרפואית הינה הכלי לתיעוד כל המידע הרפואי הנוגע למטופל בזמנים השונים, כגון: מידע הנמסר ע"י   המטופל עצמו, בדיקות שהרופא מפנה את המטופל, ממצאי הבדיקות, סיכומי אשפוז וכו'.
    •  מידע הרפואי יכול להיות ברשומות בקופת החולים ("תיק רפואי"), בתי חולים (אשפוז, מיון, מרפאות חוץ וגם אצל ספקי שירותי בריאות פרטיים (מרפאות שיניים, מכוני צילום וכו').
    •  לעיון בחוזר משרד הבריאות המגדיר תוכן רישום נדרש ברשומה רפואית  - לחץ כאן 
    •  למידע נוסף אודות הרשומה הרפואית - לחץ