מעבר מקופה אחת לקופה אחרת

    משרד הבריאות הוציא שני חוזרים המתייחסים למעבר מקופה אחת לקופה אחרת