לתמיכה באגודה

מיצוי והנגשת תרופות מחוץ לסל בדגש על ביטוחים פרטיים/שב"ן

האגודה לזכויות החולה בישראל  הוקמה כמלכ"ר בשנת 1996 ומופעלת על ידי מתנדבים ופעילי ציבור, בשיתוף עם גורמים המייעצים בתחומי פעילות שונים. האגודה פועלת בשיתוף פעולה עם קואליציית ארגוני הזכות לבריאות בישראל, על מנת להנגיש ולסייע לממש את הזכויות הרפואיות של אזרחי ישראל. ליבת האגודה היא "ידע הוא כוח". לכל אדם זכויות רפואיות וחשוב שיידע על קיומן ומהותן, ויפעל למצותן.

מטופלים רבים אינם מודעים לזכותם לקבל החזרי תשלום מהביטוחים הפרטיים ו/או לרכוש תרופות או בדיקות שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי אך כלולות במסגרת הביטוח המושלם של הקופות (שב"ן – שירותי בריאות נוספים). נושא זה מקבל משנה תוקף, היות ותרופות רבות, ביניהן פריצות דרך של ממש בתחום הטיפולי, אינן כלולות בסל הבריאות. לפיכך, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בהעלאת המודעות וסיוע למיצוי זכויות עבור אותן תרופות ובדיקות מיוחדות, שלשם קבלתן נעשו הביטוחים מלכתחילה, וזאת בשאיפה לקדם את זכויות הבריאות בקרב הציבור.

* שדה חובה
שולח... שלח אפס
ניתן לפנות לאגודה לזכויות החולה באמצעות: 
ת"ד 52056 תל-אביב 6152001   
03-6022934 א'-ה' 10-14
03-6021878
info@patients-rights.org