טיפולי שיניים בחולים אונקולוגיים

  טיפולי שיניים בחולים אונקולוגיים

    1. לפני טיפול כימותרפי/קרינתי, הקופה תשתתף ב- 50% מעלות טיפול משמר וטיפול   משקם לפי התעריף של רשת מרפאות השיניים של הקופה (להלן - תעריף הקופה).

    2. אחר טיפול כימותרפי/קרינתי יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר וטיפול משקם לפי תעריף הקופה .

    3.   לאחר טיפול כימותרפי/קרינתי לאזור ראש-צוואר יינתן כיסוי מלא של טיפול  תומך בפה, טיפול משמר וטיפול משקם, לתקופה של 60 חודשים, לפי תעריף הקופה. טיפול משמר וטיפול משקם, מעבר לתקופה האמורה, יינתן, לפי תעריף הקופה, למבוטח שהתקיימו בו כל אלה:

       3.1. חולה שקיבל הקרנות לאזור ראש צוואר בגיל הילדות, בשל מחלה ממארת, לפני או   במהלך התפתחות המשנן הקבוע .

  3.2.    בעקבות הטיפול הקרינתי נפגעה באופן בלתי הפיך התפתחות המשנן הזמני והקבוע.

  3.3.     למטופל טרם מלאו 30 שנה.

    4.     לפני טיפול כירורגי בגידול באזור הלסתות, יינתן כיסוי מלא של טיפול משמרו וטיפול משקם, לפי תעריף הקופה .

  5.   לאחר טיפול כירורגי בגידול באזור הלסתות יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר   וטיפול משקם (לרבות תותבות) לפי תעריף הקופה