לתמיכה באגודה

השתתפות עצמית בקופות חולים

בפרק זה נפרט את מידע הקיים באתרי הקופות החולים בנוגע להשתתפות עצמית: