מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה

זכותי לבחור את מי שיטפל בי

סטטוסקופזכותכם לבחור את קופת-החולים שתספק לכם שירות, את המוסד הרפואי בו תטופלו ואת הרופאים שיטפלו בכם. חובת הרופא/ה המטפל/ת היא להגיע לאבחנה רפואית מדוייקת ככל הניתן, להחליט על הטיפול הנדרש, וכן להשגיח כי טיפול זה יינתן למטופלים/ות.

זכותי לבחור את קופת-החולים שלי

על מנת לקבל שרותי בריאות, תושבי המדינה צריכים להירשם לאחת מקופות החולים בישראל. אתם זכאים לבחור את קופת-החולים בה תבוטחו, וכן לעבור בין הקופות תוך שמירה מלאה על רצף זכויותיכם בקופה ובביטוחים. קופות-החולים מחוייבות לקבל כל מי שמעוניין להצטרף אליהן, כאשר לאחר 6 חודשים (לפחות), ניתן לעבור ביניהן.

זכותי לבחור את בית-החולים / המרפאה שלי

חברי הקופה רשאים לבחור בין נותני השירותים הרפואיים (כגון בתי חולים ומכונים) הנמצאים בהסדר עם הקופה בה הם מבוטחים,  בכפוף ל'הסדרי הבחירה' שלה עם נותני שרות אלו. קופת החולים מחוייבת לפרסם את השירותים העומדים לרשות חבריה, היכן ניתן לקבלם ומיהם נותני השירותים מטעמה, ולספק מידע זה לרשות כל חבר לפי דרישתו. חשוב להדגיש כי במקרים מסוימים, המבוטחים זכאים לבחור ספק שירותים שלא נמצא בהסדר עם הקופה.

מתי תוכלו לבחור ספק שירותים (רופא, מכון, מרכז רפואי וכו') בעצמכם?

יכולתן של קופות החולים להגביל את חופש הבחירה של מבוטחיהן כפופה למספר עקרונות, כמו:

 • עקרון הרצף הטיפולי - קובע כי מבוטח לא יידרש להחליף מוסד רפואי במהלכה של אותה מחלה או אותו מצב רפואי והטיפול בהם. עקרון זה חל גם לגבי טיפול תרופתי.

 • עקרון המומחיות - קובע כי מצב רפואי המצדיק קבלת טיפול במוסד מתמחה, לא יהיה תלוי בהסכמי שירות / הסדרי הבחירה שבהם התקשרה הקופה.

 • עקרון המרחק הסביר - מרחק קבלת שירותים אלו ממקום מגוריו של המבוטח.

במקרים אלו, אתם זכאים לדרוש ספק שירותים, לרבות רופא/ה, מוסד רפואי או טיפול תרופתי בהתאם למצב הקיים, במיוחד אם אתם חולים כרוניים או מתמודדים עם מצב רפואי מורכב.

למידע נוסף, ראו: בחירת נותני שירותים רפואיים באתר 'כל זכות'.

זכותי לבחור את הרופא/ה שלי

החובות הכלליות של הרופאים בישראל:

הרופאים והרופאות בישראל חייבים לשמור על בריאות המטופלים שלהם, כאשר על הרופא/ה / המטפל/ת מוטל להגיע לאבחנה רפואית מדוייקת ככל הניתן, להחליט על הטיפול הנדרש, וכן להשגיח כי טיפול זה יינתן למטופלים.  

מידע נוסף

החובות הכלליות של הרופא/ה נקבעות על פי הרשיון הניתן לו מהמדינה לעסוק ברפואה, וכן על פי הסכמים, חוקים, פסקי דין ותקנות שונות. כדי לעמוד בחובותיו המקצועיות והחוקיות ובעיקר כדי לשמור על בריאות המטופלים – על הרופא המטפל מוטל עליו/ה להגיע לאבחנה רפואית מדוייקת ככל הניתן, להחליט על הטיפול הנדרש, ולהשגיח כי טיפול זה יינתן למטופליו (הדין בישראל מטיל על הרופא/ה המטפל/ת את האחריות הישירה לכך, עם עילה לאחריות שילוחית למוסד הרפואי המעסיק אותו/ה). מכיוון שהרופא הינו בעל אחריות זו, האוטונומיה המקצועית שלו בקבלת החלטות רפואיות הינה עקרון חשוב הן בעיני המחוקק והן בעיני מערכת המשפט. 

בחירת נותן שרות מטעם קופת החולים:

חברי הקופה יכולים לבחור נותן שירותים בתוך הקופה, כמו רופא משפחה או רופא מקצועי / מומחה של הקופה או מטעמה (רופא המועסק על ידיה ישירות או רופא חיצוני הכלול ברשימת הרופאים הנותנים שירותים מטעם הקופה) וזאת ללא הגבלה אזורית. פניה לרופא מקצועי דורשת בחלק מהמקרים הפנייה (על המבוטח לבדוק זאת בעת קביעת התור, ובהתאם לנהלים בקופה בה הוא מבוטח), כאשר הפנייה הראשונה בכל רבעון כרוכה בתשלום אגרה. מעבר מרופא מקצועי אחד לרופא אחר באותו תחום מומחיות אפשרי רק לאחר שעבר רבעון (שלושה חודשים). עם זאת, במקרים מסוימים, המבוטחים זכאים לעבור בין רופאים במהלך אותו הרבעון.

מתי תוכלו לעבור בין רופאים במהלך אותו הרבעון?

כל קופת-חולים חייבת לפרסם את הנהלים שלה לגבי מצבים המאפשרים מעבר מרופא לרופא באותו תחום במהלך הרבעון. למשל במקרים אלו:

 • טיפול רפואי דחוף

 • כאשר לא ניתן לקבל טיפול אצל אותו הרופא בשל היעדרותו

 • כאשר מבוטח, הנמצא רחוק ממקום מגוריו, זקוק לטיפול

על קופות החולים לציין כי במקרים אלה המעבר יתאפשר ללא גביית אגרה נוספת.

למידע נוסף, ראו: בחירת נותני שירותים רפואיים באתר 'כל זכות'.

בחירת נותן שירותים חיצוני (באמצעות 'טופס 17'):

במקרים בהם מבוטח זקוק לשירות רפואי הניתן על ידי נותן שירותים "חיצוני" לקופה (כגון: רופא מקצועי, בדיקה, אשפוז בחדר מיון / מרכז רפואי או טיפול במרפאות חוץ של בתי-החולים, לרבות כל פנייה למוסד רפואי חיצוני אחר שאינו בבעלות הקופה) הוא יידרש להציג בפני נותן השירות טופס המהווה התחייבות של קופת החולים לשאת בעלות השירות הרפואי הניתן למבוטח.

קופת-החולים עשויה לסרב להנפיקו אם נותן השירות החיצוני האמור אינו נכלל בהסדר הבחירה באזור מגוריו של המבוטח, או אין לה הסכם איתו. במקרה כזה הקופה תפנה את המבוטח לנותן שירות הנכלל בהסדרי הבחירה שלה או עימו יש לה הסכם.

חשוב לציין כי במקרים מסוימים, המבוטחים זכאים לקבל טופס 17 גם אם אין לקופת-החולים הסכם עם נותן השירות או אם אינו כלול בהסדרי הבחירה שלה.

באילו מקרים אתם זכאים לקבל התחייבות (טופס 17)?

 • אשפוז דרך המיון במקרים דחופים - הסדרי הבחירה לא חלים על אשפוז דחוף, כלומר מי שמתקבל דרך חדר המיון. במידה והתקבלתם בתהליך כזה הקופה חייבת לספק לכם טופס 17.

 • התקשרות עם הקופה. בידקו: האם נותן השירות נמצא בהסדר עם הקופה? החוק מחייב את הקופה לספק את רשימת בתי החולים בהסכם למבוטחיהם, ללא תשלום. בידקו באתר הקופה או דרשו זאת מהסניף / המרפאה שלכם.

 • איסור אפלייה. בידקו: האם נותן השירות מקבל מטופלים מהקופה? לקופות החולים אסור להפלות בין מטופלים, לכן בררו עם נותן השירות האם הוא מקבל מטופלים במצבכם מאותה קופה. במידה וכן, הקופה חייבת לאפשר גם לכם לקבל את הטיפול במסגרת זו, ולא - מדובר באפלייה אסורה ע"פ סעיף 31 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

זכותי לשמור על רצף טיפולי

החוק מייחס חשיבות רבה לעקרון השמירה על רצף הטיפול הרפואי וקובע כי מבוטח לא יידרש להחליף רופא מומחה, מוסד רפואי או טיפול - במהלכה של אותה מחלה או אותו מצב רפואי.

תקנות הסדרי הבחירה, המתייחסות לחובת קופות-החולים לשמור על רצף טיפולי, קובעות קווים מנחים לעקרון זה ומציינות חלק מהמצבים בהם חלה חובה להחילו, למשל כאשר מדובר במחלות קשות כגון איידס, או טיפול במרכז שמתמחה במחלה מסויימת (ייתכנו מקרים, מחלות או מצבים רפואיים נוספים אשר עשויים לחייב שמירה על עקרון זה ויש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבות). 

 • הזכות לשמירה על רציפות הטיפול (עקרון הרצף הטיפולי) באתר 'כל זכות'.

 • מידע על חשיבות השמירה על רצף טיפולי באתר משרד הבריאות.

 • חוזר 13/2012 של משרד הבריאות הקובע קווים מנחים בעניין החלת רצף טיפולי.

 • נייר עמדה של נציבות קבילות הציבור, לפיו הקופה חייבת להמשיך טיפול במקום בו הפסקתו עלולה להעמיד את החולה במצב גרוע משהיה, גם אם הטיפול לא כלול בסל הבריאות.

חשוב לדעתחשוב לדעת ש...

יכולת תפקודו של הרופא תלויה באוטונומיה המקצועית שלו בקבלת החלטות ביחס לאופי הטיפול, סיכוייו והשלכותיו, ללא משוא פנים, שיקולי מערכת, שיקולים כלכליים או מסחריים. ראו מאמר: טובת החולים מול שיקולים כלכליים.

מידע נוסףמידע נוסף וקישורים חשובים

 • אתר 'כל הבריאות' של משרד הבריאות

 • בחירת נותני שירותים רפואיים באתר 'כל זכות'

 • הסדרי הבחירה של קופות-החולים באתר 'כל זכות'

 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי באתר המשפטי 'נבו'

 

באמצעות מנוע החיפוש שלנו תוכלו למצוא את העמותה שתסייע לכם לקבל את מה שמגיע לכם.

 מרגישים שזכויותיכם הופרו? הגישו ערעור או פנו אלינו