מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה

איך להשיג תיעוד מהרשומה הרפואית בקופת חולים ו / או בבית חולים?

הרשומה הרפואית הינה התיעוד של המידע הרפואי הנוגע למטופל בזמנים השונים, כגון: מידע הנמסר על ידי המטופל/ת, בדיקות וממצאי הבדיקות, סיכומי אשפוז וכו'.

המידע הרפואי יכול להיות ברשומות קופת החולים ("תיק רפואי"), בבתי חולים (אשפוז, מיון, מרפאות חוץ) וגם אצל ספקי שירותי בריאות פרטיים (מרפאות שיניים, מכוני צילום וכו').

הנה מידע תמציתי וחיוני בנושא:

 1. המטופל/ת זכאי/ת לקבל העתק מהרשומה הרפואית - בהתאם לסעיף 18 (א) לחוק זכויות החולה, מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי, מידע מהרשומה הרפואית, לרבות העתק הרשומה, המתייחס אליו (למעט מקרים חריגים כמפורט בסעיף 18(ג) בחוק. אין להתנות את מסירת המידע בהחתמת המטופל על מסמך כלשהוא, ואין לדרוש מהמטופל לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית כתנאי לקבלת המידע. המוסד המטפל רשאי לגבות תשלום עבור מסירת המידע (כפי שיפורט בהמשך).

 2. קבלת מידע מהרשומה הרפואית באמצעות "מיופה כוח" - מטופל רשאי להרשות לגורם מטעמו לפנות ולבקש העתק מהרשומה, ולשם כך הוא חותם על הסכמה לכך באמצעות כתב וויתור על סודיות וייפוי כוח. חשוב לדעת כי המידע הרפואי שייך למטופל בלבד ואין לבני משפחה כל זכאות לקבלת מידע מהרשומה הרפואית. לכן מטופל המבקש לאשר לבני משפחתו לעיין ברשומה הרפואית שלו, יכול לעשות זאת באמצעות חתימה על ייפוי כוח פרטני לכל אחד מהאנשים אשר להם הוא מאשר זאת.

 3. כמה עולה לקבל העתק מהרשומה הרפואית? התשלום תלוי בגורם המגיש את הבקשה, בסוג הרשומה (ממוחשבת או לא ממוחשבת) בתקופה לגביה מתבקש המידע, ועוד. רשומה ממוחשבת, הכוללת מידע עדכני (שלא יעלה על חמש שנים אחורה), תעלה 10 ש"ח בלבד. למידע נוסף על עלויות - ראו באתר "כל זכות"

 4. העברת המידע במעבר בין קופות (החלפת קופה) - בעת מעבר מבוטח מקופה לקופה, באחריות הקופה ה"נעזבת" להעביר לקופה ה"קולטת" את תמצית התיק הרפואי. כמו כן, חלה חובה על קופות החולים (הנעזבת והקולטת) ליידע את המבוטח על זכאותו לקבל ללא תשלום סיכום תיק רפואי בקופה. לקישור לחוזר משרד הבריאות בנושא מעבר בין קופות חולים - לחצו כאן 

 5. אישורים על מצב בריאות - אישורים רפואיים אינם חלק מהטיפול הרפואי ולפיכך הקופה אינה חייבת לספק אישורים רפואיים, פרט לרשימת מקרים המפורטת בחוק.

  • אישורים שהקופה חייבת לספק ללא חיוב (חינם) - סיכומים לגורמים רפואיים, אישור בריאות לתלמיד לחזור ללימודים, פטור ממכס של מכשיר רפואי או תרופה, אישור רפואי לבית אבות ולמוסדות סיעודיים, תעודת פטירה, אישור לצה"ל וכו'.

  • אישורים שהקופה חייבת לספק ורשאית לגבות תשלום - משרד הבריאות קבע תעריפים שהקופות רשאיות לגבות בגין אישורים רפואיים הנדרשים כגון: בדיקת רופא לרישוי כלי ירייה, בדיקת רופא עבור רישיון נהיגה, עבור רישיון לצוללנים ונהיגה בכלי טיס. פירוט על התעריפים ראו באתרי הקופות.

  • חוות דעת רפואית במסגרת ניהול תביעה משפטית - במהלך ניהול תביעה משפטית, לעיתים עולה צורך בקבלת חוות דעת רפואית מהרופא המטפל. שירות זה אינו כלול בסל השירותים שהקופה חייבת לספק ולכן יש לפנות לגורם פרטי על מנת לקבל אותו.

 6. הנגשת נתוני בריאות אישיים למטופל באמצעות תיק רפואי מקוון - קופת חולים מאפשרת לכל מטופל המבוטח בקופה, לעיין בתיק רפואי אישי מקוון הנמצא באזור האישי שלו באתר האינטרנט של הקופה וכולל מידע רפואי מהתיק הרפואי שלו. על מנת לעיין במידע זה, יש לפנות לקופה ולקבל סיסמא אישית. להרחבה לחצו לעיון בחוזר משרד הבריאות "בריאות בכף ידך"


מידע נוסףלהרחבות נוספות - ראו באתרים "כל זכות"  ו-"כל הבריאות".