מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולהחוק זכויות החולה (התשנ"ו-1996) קובע את זכויות האדם המבקש או מקבלת טיפול רפואי. הוא נועד להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים ומהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם. הוראות החוק חלות על כל אדם המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם ועל פרטיותו.

הזכויות שלי. בקצרה.

 • הזכות לקבלת טיפול רפואי (כל אדם הנזקק לטיפול זכאי לקבלו בכפוף להסדרים הקיימים במערכת' הבריאות).

 • הזכות לזיהוי וקבלת פרטי המטפל/ת (מידע בדבר זהותו ותפקיד).

 • הזכות לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום (ללא התניה).

 • הזכות לקבל טיפול נאות וללא הפליה.

 • הזכות לקבל טיפול רפואי נאות (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).

 • הזכות לחוות-דעת נוספת (המטפל והמוסד הרפואי חייבים לסייע למטופל/ת המבקש/ת לקבל חוות-דעת נוספת).

 • הזכות להמשך טיפול נאות בעת מעבר בין מטפלים או מוסדות רפואיים.

 • הזכות של המאושפז/ת בבית-החולים לקבל מבקרים (בזמנים שנקבעו לכך).

 • הזכות לכבוד ולפרטיות.

 • הזכות לשמירה על סודיות רפואית.

 • הזכות לקבל מידע על האבחנה והטיפול והזכות לתת הסכמה מדעת טרם קבלתו של הטיפול הרפואי.

 • הזכות לקבלת מידע מהרשומה הרפואית והעתק של התיק הרפואי (בתשלום של 10 ₪).

 • הזכות לקבל ייעוץ וסיוע או לברר תלונות (ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקות) מול העובד ה'אחראי לזכויות המטופל' בכל מוסד רפואי.

פירוט הסעיפים הרלוונטיים

חוק זכויות החולה [מאי 1996; ספר החוקים, 5756, עמוד 327]
 

 • חוק זכויות החולה קובע את זכויות האדם המבקש/מקבל טיפול רפואי, ומגן על כבודו ופרטיותו. (ס' 1)

 • הזכות לקבל טיפול רפואי נתונה לכל נזקק ללא אפליה. הטיפול ינתן בהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל. (ס' 3, ס"ק א) במצב חירום רפואי, יקבל הנזקק טיפול רפואי ללא כל התניה (ס' 3, ס"ק ב')

 • החולה זכאי לקבל טיפול רפואי ברמה מקצועית נאותה וביחס אנושי הולם תוך כיבוד ושמירת הפרטיות. (ס' 5)

 • החולה זכאי לקבלת מידע בדבר שמו ותפקידו של כל אדם המטפל בו. (ס' 6, ס"ק א')

 • החולה זכאי לבקש חוות דעת רפואית נוספת. המטפל ו/או המוסד הרפואי יסייעו לחולה במימוש זכות זו. (ס' 7)

 • החולה העובר ממטפל או ממוסד רפואי אחד למשנהו, זכאי לשיתוף פעולה בין המטפלים והמוסדות הרפואיים להבטחת המשך טיפול נאות. (ס' 8)

 • הטיפול הרפואי יינתן אך ורק לאחר הסכמת החולה. במקרה והחולה מתנגד או אינו במצב להסכים, רשאי המטפל לתת את הטיפול הדרוש, זאת לאחר אישור ועדת האתיקה במוסד הרפואי. (ס' 13, ס"ק א')

 • החולה זכאי לקבל את כל המידע הקשור לאבחנה, למהות הטיפול המוצע, לסיכויי הצלחת הטיפול, לסיכונים ולטיפולים חלופיים. (ס' 13, ס"ק ב')

 • החולה זכאי לקבל מידע מהתיק הרפואי לרבות העתקי מסמכים המתייחסים אליו. (ס' 18, ס"ק א')

 • המטפל רשאי להחליט שלא למדור לחולה מידע רפואי אם הדבר עלול להזיק או לסכן את החולה. המטפל חייב לקבל אישור לכך מועדת האתיקה. (ס' 18, ס"ק ג')

 • מידע אודות החולה והטיפול בו ישמר בסודיות, אלא אם החולה חתם על טופס שחרור מידע. (ס' 19, ס"ק ב')

 • כדי לפקח על ביצוע החוק ולהבטיח את איכות הטיפול הרפואי ישנן: ועדת בדיקת תלונות, ועדת בקרה ואיכות וועדת אתיקה (ס' 21; ס' 22)

 • בכל מוסד רפואי ימונה עובד כאחראי לזכויות החולים וידאג ליידע ולהדריך את סגל העובדים ואת החולים בכל הנוגע להוראה זו. (ס' 25)

חשוב לדעתחשוב לדעת ש...

לחולים בישראל זכויות רבות נוספות המקבלות תוקף חוקי מחוקים נוספים, הסכמים שונים, תקנות, חוזרים ונהלים שמפרסם משרד הבריאות, פסיקות בתי-המשפט וכיו"ב.

מידע נוסףמידע נוסף וקישורים חשובים

אתר 'כל הבריאות' של משרד הבריאות

זכויות בריאות כלליות באתר 'כל זכות'

חוק זכויות החולה המלא (המאגר המשפטי; נבו הוצל"א)

אתר משרד הבריאות / זכויות מבוטחים