לתמיכה באגודה

מכשיר משעל

•    אוכלוסייה זכאית - חולים במחלות ניוון ופגיעה בשרירים ו/או עצבים (מחלות נוירומוסקולריות), הגורמות לפגיעה משמעותית בדופן בית החזה ותנועת הסרעפת, שבהם מתקיים קושי בביצוע פעולת שיעול אפקטיבית (על רקע היחלשות השיעול ופעולות ריאה נלוות), וצבירת הפרשות בדרכי הנשימה בלא אפשרות לנקזן באופן יעיל.
•    לא נדרשת השתתפות עצמית