השגות על החלטת הקופה – ארגוני סיוע

     

    יש לך השגות על החלטת הקופה לא קיבלת את השירות, ו/או אתה זקוק לסיוע בטיפול בפנייתך, ו/או לסיוע אחר ? – לחץ לקישור לארגוני סיוע